algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vormen doorgaans een omvangrijk document. Omwille van de leesbaarheid zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze werkafspraken zijn echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn.

Werkafspraken:

  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
  • Het aangaan van een overeenkomst gebeurt onder deze voorwaarden.
  • Hetgeen besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de coachee (degene die gecoacht wordt) in opdracht van diens werkgever gecoacht wordt. Alleen waneer de coachee zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet wordt overtreden zal informatie aan derden kenbaar worden gemaakt.
  • De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Dit geldt tijdens de tijd die coach en coachee samen doorbrengen als daarna.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

De Algemene Voorwaarden van het Floreerburo kun je hier vinden:

ALGEMENE VOORWAARDEN