disclaimer

Disclaimer

Het Floreerburo hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website.

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Floreerburo kan gegevens vastleggen in het kader van dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Het Floreerburo uitsluitend voor haar dienstverlening. Als je via formulieren of per mail persoonlijke gegevens naar Het Floreerburo verzendt, geef je daarmee Het Groei Atelier toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling ervan.

Bij hyperlinks naar andere websites is Het Floreerburo niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt. Het Floreerburo behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar eigen privacybeleid.

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de site www.floreerburo.nl stem je als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Het Floreerburo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Links naar andere websites

Verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van jou als de gebruiker van deze site. Het Floreerburo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Het Floreerburo worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Wijzigingen

Het Groei Atelier behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.