Het Floreerburo Berichten

20 april 2017 / / oefeningen
6 april 2017 / / oefeningen
18 maart 2017 / / oefeningen
8 maart 2017 / / tips

Meditatie heeft een heleboel positieve uitkomsten, zegt veel onderzoek. Pieker je veel? Hoge bloeddruk? Meditatie helpt. En na de aankomende twee minuten weet je hoe mediteren moet

15 februari 2017 / / oefeningen

Ben je je bewust van je sterke kanten? Ontwikkel je deze kanten en zet je ze in? Zo ja, flow on! Zo niet, geen nood

13 februari 2017 / / oefeningen