Het Floreerburo Berichten

18 maart 2017 / oefeningen
8 maart 2017 / tips
15 februari 2017 / oefeningen

Ben je je bewust van je sterke kanten? Ontwikkel je deze kanten en zet je ze in? Zo ja, flow on! Zo niet, geen nood

13 februari 2017 / oefeningen